W ramach stowarzyszeń zrzeszają się ludzie z przeróżnych grup społecznych, kulturowych, czy wiekowych. Spotykają się dzięki nim osoby różnej płci, rasy, czy wyznania. To dla nich doskonałe miejsca do spotkań z ciekawymi osobami o podobnych lub takich samym zainteresowaniach, hobby, o podobnych doświadczeniach życiowych. Często z takich znajomości rodzą się prawdziwe przyjaźnie w prywatnym życiu. Stowarzyszenia to świetne miejsca dla osób samotnych, niepracujących, starszych. Mogą one w takich miejscach nadal się realizować, spełniać w życiu. To bardzo dobry sposób do walki o swoje prawa, czy przekonania. Miłośnicy zwierząt w stowarzyszeniach walczą o ich los, dobry byt, ukaranie oprawców i szukają pupilom nowych domów. Często to właśnie stowarzyszenia inicjują tworzenie nowego prawa i modyfikację martwych, złych przepisów dotychczasowego. Każdy, kto ma trochę wolnego czasu i motywacji może spotkać ludzi, którzy kochają te same rzeczy i chcą walczyć o te same racje. Wystarczą jedynie dobre chęci.

Osoby energiczne, charyzmatyczne, o silnym charakterze bardzo mile widziane są jako członkowie przeróżnych stowarzyszeń. Organizacje takie poszukują właśnie takich ludzi, aby prowadzili je w prawidłowy sposób. Bardzo ważny do prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia jest dobry lider, który potrafi zgromadzić wokół siebie tłumy entuzjastów, zainteresować sceptyków daną kwestią czy tematem, a także organizować przedsięwzięcia i imprezy. Wiele takich organizacji samozwańczych niestety nie posiada w swoim gronie dobrego przywódcy, co powoduje ich szybki rozpad lub stagnację w działaniach. Członkowie nie potrafią się sami dobrze zorganizować, wskutek czego ich działalność w pewnym momencie staje się bezcelowa. Członkostwo w stowarzyszeniu jest naturalnie dobrowolne, co może jednak prowadzić to tego, że osobom stowarzyszonym bez charyzmatycznego przywódcy przestaje zależeć na istnieniu ich organizacji, na stanowisku pozostają jedynie prawdziwi pasjonaci i hobbyści. W końcu stowarzyszenia to miejsca dla osób o prawdziwej pasji.

Coraz więcej osób w naszym kraju angażuje się społecznie całkowicie bezinteresownie i za darmo. Powstaje coraz więcej fundacji, organizacji i stowarzyszeń, które za cel obierają sobie pomoc i wsparcie dla potrzebujących. Stowarzyszenia takie mają na celu przede wszystkim wsparcie dla takich osób, nie tylko finansowe, ale też psychiczne, którego najczęściej im brakuje. Tak też powstają rozliczne stowarzyszenia wsparcia dla młodych, samotnych matek, rozbitych rodzin, osób chorych lub uzależnionych od alkoholu, czy narkotyków. Organizują one grupy wsparcia, dyskusje, happeningi związane z celem stowarzyszenia, zbiórki funduszy dla potrzebujących, imprezy okolicznościowe. Najczęściej do takich organizacji przystępują ludzie młodzi, bezdzietni, studenci, którzy mają dużo wolnego czasu i chętnie poświęcają go innym potrzebującym. Robią to w formie wolontariatu, także nie zarabiają i nie otrzymują żadnych konkretnych profitów poza wdzięcznością osób, którym pomagają i własną satysfakcją z wykonanej pracy.